ITenIE is een in Amsterdam gevestigd nichekantoor gespecialiseerd in privacy, intellectueel eigendom, internet en IT. ITenIE richt zich op opdrachtgevers die creëren en innoveren. ITenIE ondersteunt deze opdrachtgevers met juridisch advies bij onderhandelingen, overeenkomsten, algemene voorwaarden en het voeren van juridische procedures.

ITenIE is een informeel kantoor waar met passie en plezier wordt gewerkt. ITenIE adviseert graag om problemen te voorkomen, maar voert juridische procedures indien dat nodig is om ideeën, kennis, inventiviteit, creativiteit, diensten en producten te beschermen. ITenIE is een informeel en pragmatisch kantoor en staat bekend om scherp, betrouwbaar en bruikbaar advies op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, internet en IT.

De hierna genoemde advocaat heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

Hylke Klasens staat geregistreerd op:

  • ICT-recht / Privacy recht
  • Intellectueel eigendomsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Hylke Klasens

Hylke heeft Internationaal- en Europees recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van  Groningen, waarna hij ook de master Informatierecht heeft afgerond bij het Instituut voor Informatierecht bij de Universiteit van Amsterdam.

Hylke is sinds 2007 advocaat en gespecialiseerd in het IT-recht en intellectueel eigendomsrecht. Hylke is zijn carrière begonnen bij Cordemeyer & Slager / Advocaten. Dit kantoor is gespecialiseerd in IT-recht. Hij heeft bij dit kantoor veel bedrijven en particulieren bijgestaan bij onder meer het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

Vervolgens werd Hylke hoofd juridische zaken en advocaat bij Pictoright, de auteursrechtorganisatie voor beeldende kunstenaars. Daarbij verleende Hylke via Pictoright ook juridische diensten aan De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en de beroepsorganisatie voor professionele fotografen, de Dutch Photographers (DuPho)

Hylke heeft veel kunstenaars, illustratoren, fotografen en ontwerpers bijgestaan bij inbreuken op intellectueel eigendomsrechten en het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Hylke heeft de Grotius-opleiding Informaticarecht afgerond. Daarnaast is Hylke bij het International Association of Privacy Professionals (IAPP) gecertificeerd als Certified International Privacy Professional Europe (CIPP/E), Certified Information Privacy Manager (CIPM) en Certified Information Privacy Technologist (CIPT).

In 2017 heeft Hylke het kantoor ITenIE opgericht dat gespecialiseerd is in privacy, intellectueel eigendom, internet en IT. Hylke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • ICT-recht / Privacy recht
  • Intellectueel eigendomsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact

Heeft u vragen over uw intellectueel eigendom, internet, privacy of IT-overeenkomsten, stuur Hylke een bericht.